Geodetické práce Rožnov pod Radhoštěm

Objednávka geodetických služeb Rožnov pod Radhoštěm

* Jméno, příjmení (Firma) :
* Adresa - Ulice :
* Město :
PSČ :
IČ :
DIČ :
Telefon :
* E-mail :

Objednávám následující práce

geometrický plán pro vyznačení budovy nebo změny vnějšího obvodu budovy v katastru :
geometrický plán pro rozdělení pozemku :
geometrický plán pro změnu hranice pozemku :
geometrický plán pro vyznačení věcného břemene :
vytyčení vlastnické hranice v terénu :
vytyčení (osazení) budovy v terénu před započetím stavby - (lavičky) :
vytyčení inženýrských sítí v terénu :
zaměření skutečného provedení stavby a inženýrských sítí :
jiné (upřesněte v poznámce) :
* Katastrální území :
* Číslo parcely :
Poznámka/specifikace :
* Ověřovací kód :
* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit..

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto formuláři a to formou elektronické databáze ze strany společnosti Geodetické práce Ing. Michna a Ing. Palát s.r.o., IČO: 26869322, jakožto správce osobních údajů. Není-li to výslovně uvedeno, nasbírané osobní údaje nebudou předány dalším příjemcům ani správcům. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti Geodetické práce Ing. Michna a Ing. Palát s.r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.